20 de desembre de 2011

La contaminació del trànsit mata a la ciutat de Barcelona

La font més important i tòxica de contaminació a la ciutat de Barcelona és el trànsit. Foto: Montserrat Escayola.


(Nació Digital) Un dia de trànsit elevat augmenta un 6% el nombre de morts diàries per sobre de la mitjana segons un estudi del CREAL i de l'IDAEA-CSIC.


Investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i l'IDAEA-CSIC de Barcelona informen que la font més important i tòxica de contaminació a la ciutat de Barcelona és el trànsit. Utilitzant dades del 2003 al 2007, els resultats de l'estudi publicat a Environmental Health Perspectives , indiquen que un dia de trànsit elevat augmenta un 6% el nombre de morts diàries per sobre de la mitjana (o un augment del 8% per cada 10 micrograms de PM2.5 procedents del trànsit). Posteriorment ho és la pols que sorgeix de la construcció, els sulfats procedents del transport marítim i la indústria.

Aquest estudi analitza per primera vegada a Europa “l’impacte en la mortalitat de 26 substàncies químiques diferents de contaminació atmosfèrica” i mostra que "les partícules procedents del trànsit són més tòxiques que les que tenen un altre origen pel fet que hi ha més quantitat de partícules ultrafines i components químics de les mateixes" recalca el Dr. Jordi Sunyer, codirector del CREAL .

Un altre dels coordinadors de l'estudi, el Dr. Bart Ostro, afegeix que “la identificació dels components més tòxics de PM2.5, partícules en suspensió de la contaminació, pot ajudar a millorar l’eficàcia de les intervencions”. Afegeix que també "pot ajudar a les persones a determinar la millor manera de reduir la seva exposició". Per exemple, la identificació del trànsit com una important font de contaminació suggereix que la gent ha de minimitzar l'exposició durant les hores punta. Un últim avantatge de la identificació de les fonts més importants és que ens pot ajudar a comprendre els processos biològics reals pels quals la contaminació causa problemes de salut.
Cal afegir que els investigadors Xavier Querol i Aurelio Tobías de l’IDAEA-CSIC són co-coordinadors de l'estudi. Les partícules PM2.5 de fonts que s'han identificat principalment en l'estudi són el trànsit, la sal del mar, els nitrats, la indústria, la combustió de combustibles de petroli, minerals, sulfats, pols del camí.
Tant la Comissió Europea com l'Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA han indicat que la informació sobre les fonts d'emissió de les partícules fines més tòxiques ha de ser una prioritat de la recerca.

El futur d'aquesta recerca

El proper pas és el projecte MedPARTICLES, finançat per la Unió Europea, que aplica aquest mètode en alguns països mediterranis com França, Itàlia, Grècia i Espanya (Barcelona, Madrid i Huelva).

A més, atès que l'estudi de Barcelona utilitza un conjunt de dades relativament petites, és important replicar aquesta anàlisi amb més dades (és a dir, tenint en compte més anys) així com una anàlisi similar per altres ciutats d'altres països, determinar els productes químics de la barreja de les PM2.5 tòxiques i determinar quina part de la població és particularment susceptible a les fonts de contaminació.

Article de referència :

The Effects of Particulate Matter Sources on Daily Mortality: A Case-Crossover Study of Barcelona
, Spain. Environmental Health Perspectives.

18 de desembre de 2011

Els trasplantaments augmenten un 20% el 2011

(Nació Digital) L'efectivitat en la donació d'òrgans s'ha demostrat any rere any.

Els trasplantaments a Catalunya han augmentat un 20% durant aquest 2011. Dels 829 realitzats de gener a novembre de 2011 a Catalunya, només 138 han estat de donants vius -131 de ronyó i 7 de fetge-. Per òrgans, s'ha detectat un augment del 26% dels trasplantaments de ronyó -534 trasplantaments, rècord absolut en un any natural-, del 19% dels de fetge (177 trasplantaments) i del 32% dels de cor (50 trasplantaments). Pel que fa als trasplantaments de pulmó -47 trasplantaments- i pàncrees -21 trasplantaments-, s'ha produït una disminució de l'activitat superior al 20% i al 9%, respectivament.Segons el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), l'OCATT, Pere Àngel Montserrat, "aquestes dades suposen un augment espectacular, ja que són les xifres més elevades dels darrers 27 anys".L'efectivitat en la donació d'òrgans s'ha demostrat any rere any a Catalunya, on el nombre de trasplantaments és superior al de qualsevol altra comunitat autònoma de l'Estat i on les taxes per milió d'habitants són les més elevades del món.En els primers onze mesos del 2011, la donació ha experimentat un increment del 21%, que representa un total de 224 donacions, mentre que les negatives a la donació han disminuït 6,5 punts i s'han situat en el 15%.Pel que fa a les llistes d'espera, el total de la llista de persones que esperen un trasplantament disminueix i, a finals de novembre de 2011, és de 1.277 pacients.El conseller de Salut, Boi Ruiz, respondrà trucades telefòniques diumenge a partir de les sis de la tarda a La Marató 2011, dedicada a la regeneració i el trasplantament d'òrgans i teixits. Tant el Departament de Salut com els professionals de l'OCATT han participat activament en la preparació del programa oferint assessorament, revisant el material i els textos, facilitant les gravacions de processos de donació i trasplantaments per a diversos reportatges i assistint als diferents programes que s'han dedicat a aquest tema.

17 de desembre de 2011

La qualitat de l'aigua dels rius no millora

El riu Ter al seu pas per Sant Quirze de Besora. Foto: Xavier Borràs

L'estat dels rius catalans no ha millorat aquest 2011 per primer cop en els últims anys, cosa que significa un estancament de la qualitat de l'aigua, vegetació, fauna i ribera. Així ho afirma l'informe RiusCat, elaborat per l'Associació Hàbitats, que, gràcies a 53 grups de voluntaris, ha analitzat 268 inspeccions a 13 conques hidrogràfiques. La conclusió principal és que l'acció de l'home és el factor més important per acabar determinant la qualitat dels rius. A les zones més poblades i amb més pressió agrícola, ramadera o industrial és on la qualitat de l'aigua és pitjor. Els investigadors creuen que si la qualitat no millora, no es compliran els objectius marcats per la Unió Europea (UE) pel 2015.

Segons l'estudi, basat en inspeccions a la primavera i a la tardor, tots els rius, excepte el Fluvià, tenen algun tram amb qualitat mediocre. El cabal del el 90% dels rius era l'habitual o superior a la primavera, però a la tardor el 56% dels rius tenia un cabal inferior, a causa principalment de l'allargament de l'estiu, ja que les primeres pluges de tardor no van arribar fins la segona quinzena d'octubre.Al voltant de tres quartes parts dels trams analitzats presentaven alteracions o estaven empobrits, i més del 80% dels marges i riberes estaven ocupats. En un 75% dels casos hi ha deixalles, percentatge que no es redueix tot i que són més aviat residus domèstics, en contra dels grans residus industrials o de grans dimensions que hi havia fa dècades. Una cinquena part dels trams tenen substàncies tòxiques o químiques emeses per agents externs, tot i que no són permanents.Analitzant el bosc de ribera, l'estudi conclou que només els 38% dels rius tenen una qualitat bona als dos marges. Un 15% tenen una qualitat dolenta als dos marges i un 21% té una qualitat mediocre. Un 62% dels rius tenen com a mínim un marge amb una qualitat mediocre o dolenta. La millora del bosc de ribera és molt lenta, mentre que la qualitat de l'aigua sí que pot millorar més ràpidament.Pel que fa a l'anàlisi químic de l'aigua, més del 90% dels rius presenta un PH de 7 o 8, o sigui bàsic, nivells que es consideren bons per rius que flueixen per zones calcàries. L'oxigen dissolt també té un bon nivell en un 70% dels rius.(Nació Digital). En canvi, la presència de nitrats és més preocupant. Un 75% dels rius tenen fins a 5 mil·ligrams per litre, però una quarta part presenten 20 mil·ligrams o més per litre, cosa que suposa un nivell perillós per embarassades o nadons. Tot i així, el límit legal marcat per la UE és de 50 mil·ligrams per litre. Les zones més afectades són les que tenen molta presència agrícola, ramadera o industrial, com el pla de Lleida, Osona, el Besòs, el riu Anoia i el curs baix del Llobregat.Per últim, la presència de macroinvertebrats, que és un bon indicatiu de la qualitat d'un riu, és bona o molt bona en un 48% dels rius a la primavera i un 39% a la tardor, també a causa de les poques pluges dels últims mesos. Però un perill relacionat amb aquests macroinvertebrats, és la presència d'espècies exòtiques invasores, com el musclo zebra, el cranc americà o el cranc senyal. També hi ha flora invasora.Una de les principals recomanacions és que el cabal ecològic dels rius és una de les millors mesures per garantir una qualitat mínima de l'aigua i el seu entorn.

11 de desembre de 2011

Durban prorroga el Protocol de Kyoto per a alguns països

(Naciódigital) Un nou tractat obligarà a reduir les emissions a tots els països a partir del 2020
La cimera del canvi climàtic de Durban s'ha tancat de matinada i després de tretze dies de negociacions amb un acord de mínims que inclou un segon període de compromís del Protocol de Kyoto per alguns països. L'acord significa que una part dels països desenvolupats hauran de reduir les seves emissions de gasos contaminants i aquest segon període entrarà en vigor de l'1 de gener del 2013 fins a finals del 2017. Així mateix, la cimera ha acordat que es negociarà perquè el 2015 s'hagi aprovat un protocol que limiti les emissions a tots els països a partir del 2020. Els Estats Units i la Xina s'han compromès per primera vegada a parlar de la reducció de gasos.

Després de tretze dies de negociacions, els 190 països que han assistit a la cimera del canvi climàtic de Durban, a Sud-àfrica, han acordat aquest diumenge a la matinada un paquet de mesures que a la llarga obligarà tots els països contaminants a prendre mesures jurídicament vinculants per frenar el ritme del canvi global.Es van acordar quatre punts principals, que són un segon període de compromís del Protocol de Kyoto per alguns països desenvolupats, el disseny d'un Fons Climàtic Verd i el compromís que el 2015 tots els països signin un acord que obligui a reduir les emissions a partir del 2020, així com un pla de treball per al proper any.D'acord amb el Protocol de Kyoto, la primera fase de reduccions d'emissions van del 2008 fins a finals de 2012 i el segon període de compromís es desenvoluparà del 1 gener 2013 fins a finals del 2017.

10 de desembre de 2011

Un anticòs per a lluitar contra tots els tipus de grip A

Ara.cat / Ciència

Un equip d’investigadors ha descobert un anticòs capaç de lluitar contra tots els subtipus de grip A. Actualment, el problema per a tractar la grip ocasionada per noves mutacions és que cada cop cal crear una vacuna nova i, per tant, reaccionar davant una possible epidèmia pot portar un cert temps. L’estudi es publica a Science i significa un primer pas per a aconseguir una vacuna global contra totes les variants del virus, indiquen els mateixos autors. Encara no l’han fet servir per a elaborar una vacuna, però serà el proper pas.

8 de desembre de 2011

Lynn Margulis, In Memoriam


Investigación y Ciencia 25/11/2011. Traducció al català de X. Garriga


Vaig tenir el plaer de poder compartir alguns moments amb ella en la meva estada a la UAB en el Departament de Genètica i Microbiologia durant el meu doctorat. A més d'una gran científica era una excel·lent comunicadora científica. Fins sempre Lynn.

Lynn Margulis va destacar pels seus treballs sobre l'origen i evolució de les cèl·lules, amb el plantejament de la «Teoria de l'endosimbiosi», segons la qual, l'origen de les primeres cèl·lules amb nucli hauria tingut lloc a partir de la fusió de bacteris primitius . Però encara va anar més enllà, i va proposar la «Teoria de la simbiogènesi», per explicar l'evolució general dels organismes gràcies a la cooperació i les relacions simbiòtiques. Aquestes representarien el motor principal de la creació de variació en l'evolució, més fins i tot que les mutacions per atzar, en contraposició amb el que plantegen les teories neodarwinistes. Margulis va ser a més una de les impulsores, al costat delquímic James Lovelock, de la «Teoria Gaia», que considera el planeta com un organisme complex on tot es troba interconnectat.

Vistes des de l’Estació Espacial Internacional

Ara.cat /Ciència

Així és com es veu la Terra des de l’Estació Espacial Internacional. Es tracta d’un video a partir d’un conjunt de fotografies registrades des de l’EEI durant la nit. El recorregut comença sobre l’oceà Pacífic, continua sobre Amèrica del Nord i del Sud fins a l’Antàrtida. Entre les ciutats que més o menys es poden apreciar en les imatges hi ha Vancouver, Victòria, Seattle, Portland, San Francisco o Los Àngeles. El conjunt de fotografies que s’han fet servir es pot trobar a: The Gateway To Astronaut Photography of Earth .

Quines nacions són més responsables del canvi climàtic?

Durban: La cimera del clima. La urgència de trobar un nou protocol que substitueixi el de Kyoto.

'The Guardian' publica un mapa interactiu per visualitzar les emissions per països i que incorpora altres paràmetres a tenir en compte a l'hora de repartir responsabilitats i fer projeccions futures

Mapa de nacions contaminants, segons The Guardian

Ara.cat // Hi ha moltes maneres de mesurar les emissions mundials de carboni: pel total de cada nació o per les emissions per persona; per les emissions actuals o per les històriques; per la producció de gasos d'efecte hivernacle o pel consum de béns i serveis...

El diari britànic The Guardianpublica un mapa interactiu en el qual es poden veure les emissions per països i segons aquests diferents enfocaments. Segons el mateix diari, mostra la complexitat de repartir responsabilitats i posa en relleu el motiu de les tensions, els interessos i recels entre els negociadors.

6 de desembre de 2011

Anticiclons més intensos per la contaminació

ARA- Ciència. Al mar d’Aràbia els ciclons tropicals han augmentat els últims trenta anys en freqüència i en intensitat i han provocat danys sense precedents. Un estudi que avui publica Nature ho relaciona amb l’augment de la contaminació. En concret, amb els núvols negres que es produeixen amb la crema de biomassa i de combustibles fòssils. Estan formats per partícules d’aerosols que trenquen l’equilibri dels corrents.

Malgrat les altes temperatures, al mar d’Aràbia els ciclons o huracans són poc freqüents, i quan n’hi ha acostumen a tenir poca intensitat. Els autors de l’estudi han vist un canvi de tendència en comptabilitzar i analitzar un total de 20 ciclons en tres dècades. Els més forts, els últims 15 anys. Per exemple, el 1998 un cicló va causar 1.100 morts a l’oest de l’Índia. El 2007 l’huracà Gonu va causar grans pèrdues als Emirats Àrabs i a l’Iran.